OMÉK 2017Legyen jelen Ön is jelen a szeptemberi

Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár

rendezvényen!

A Polgármesteri Hivatal szívesen nyújt szervezési segítséget és közvetít a Magyar Turizmus Zrt felé. Részvételi szándékukat jelezzék a hivatalban a venyimtitk@invitel.hu címen, vagy telefonon. Az elérhetőségeiket megadó jelentkezőkkel a Magyar Turizmus Zrt munkatársai direktben felveszik a kapcsolatot.

Az esemény helyszíne és ideje:
Budapest, Hungexpo, 2017. szeptember 20-24. között.

Az OMÉK egyedülálló alkalom a kiállítók számára arra, hogy a terméküket, szolgáltatásaikat közel százezer látogatót vonzó eseményen mutathassák be. A kiállítók ezen túlmenően számos szakmai kísérőrendezvényen és programon vehetnek részt a vásár ideje alatt.
A kiállítók számára megengedett az árusítás lehetősége is (18 kategóriában).

5 napos kiállítói díj 10.000 Ft (+ÁFA)-tól elérhető.

A rendezvényről, árukategóriákról, a kiállítás részleteiről bővebb információt:
http://www.omek2017.hu/2017 május 31 szerda - 14:52:58 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Óvodai Jótékonysági Családi Nap!


Kedves Szülők, Gyerekek, Hozzátartozók!

2017. június 2.-án 15.30-tól

megrendezésre kerül a

Jótékonysági napunk

melyre minden érdeklődőt, támogatót szeretettel várunk.

Programunk:

  • Katica csoport műsora
  • műhelyek bemutatkozása
  • rajz kiállítás
  • mazsorett csoport fellépése
  • szöcskék
  • az óvoda néptáncosai
  • az óvoda modern táncosai

A belépőjegy ára: 600 ft, mely egy adag milánói makarónit tartalmaz.
Támogató jegy: 400 ft

Sütemény is vásárolható a délután folyamán.

Köszönjük részvételét és támogatását az óvoda nevében!

Jegyek elővételben az óvodában kaphatóak Május 31-ig

2017 május 28 vasárnap - 22:30:54 | kategória: Nagyvenyim - oktatás | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Tájékoztatás brucellózistól való mentes minősítés fenntartásának feltételeiről


A brucellózistól mentes minősítésű szarvasmarha-állomány csak abban az esetben őrizheti meg a mentes minősítését ha az állatállomány vizsgálata az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet 1. számú melléklete 2. pontjában foglaltak szerint időben megtörténik:

2. A szarvasmarha-állomány a brucellózistól hatóságilag mentes minősítését megőrzi:

a) ha az összes 24 hónaposnál idősebb egyed vérmintájának szerológiai vizsgálatát évenként negatív eredménnyel elvégzik a 4. számú melléklet szarvasmarha brucellózisra vonatkozó fejezete szerint; vagy

b) ... a 4. számú melléklet szarvasmarha brucellózisra vonatkozó fejezete szerint végrehajtott alábbi vizsgálati eljárások egyike negatív eredményt adott:
(i) három, legalább 3 hónapos időközönként, tej mintával végrehajtott gyűrűpróba,
(ii) három, legalább 3 hónapos időközönként, tejmintával végrehajtott ELlSA-próba,
(iii) két, legalább 3 hónapos időközzel, tejmintával végrehajtott gyűrűpróba, melyet legalább hat hét múlva egy, a IV 1. pontban leírt szerológiai próba követ,
(iv) két, legalább 3 hónapos időközzel, tejmintával végrehajtott ELISA-próba, amelyet legalább hat hét múlva egy, a IV. 1. pontban leírt szerológiai próba követ,
(v) két szerológiai próba, legalább 3 hónapos, de nem több mint 12 hónapos időközzel;

c) ha a mentessé nyilvánítás óta az állományba csak brucellózistól hatóságilag mentes állományból származó állatot szállítottak be és a 12 hónaposnál idősebb szarvasmarhák vérsavójának a 4. számú melléklet szarvasmarha brucellózisra vonatkozó fejezete szerint végrehajtott agglutinációs próbája 30 NE/ml-nél alacsonyabb értéket adott, vagy az Európai Bizottság által ezzel egyenértékűnek elfogadott bármelyik próbában negatívan reagált az állományba való beállítás előtti 30 napon belül, vagy a beállítás utáni 30 nap elteltét követően;

d) ha a beszállított állat nem rendelkezik a beállítást megelőző 30 napon belül még a származási állományban elvégzett vizsgálat negatív eredményével, akkor olyan módon kell fizikailag elkülöníteni az állomány egyéb állataitól hogy azokkal amíg negativitása nem bizonyított, közvetlen vagy közvetett módon ne érintkezhessen.

dr. Kovács Péter
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

dr. Szlávik Ferenc
járási főállatorvos
osztályvezető2017 május 28 vasárnap - 22:07:12 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Pünkösdi Dalostalálkozó 2017
2017 május 25 csütörtök - 21:06:59 | kategória: Nagyvenyim - kultúra | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Tájékoztató előadás Nagyvenyimen
2017 május 19 péntek - 10:46:44 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Gyereknap 2017
2017 május 18 csütörtök - 07:47:10 | kategória: Nagyvenyim - kultúra | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Egyenlő Bánásmód Hatóság


 


Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,ha 

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiségi vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

vallási-
vagy világmeggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/ 960-2657, eva.drszatmari@gmail.com

 

Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2017.05.24. szerda 11:30-15:30

Mór Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
8060 Mór, Szent István tér 6. tel: +36 22/560-804
2017.06.08. csütörtök 11:30-15:30

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2017.06.14. szerda 12:00-16:00

Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2017.06.15. csütörtök 11:30-15:30
2017.06.21. szerda 11:30-15:30
2017.06.28. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÖZETES BEJELENTKEZÉS A
06-22 -333 -460-as TELEFONSZÁMON2017 május 17 szerda - 08:59:22 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Tájékoztatás a nyári szünidei ingyenes gyermekétkeztetésről


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezése alapján a települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés ingyenes biztosítása a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata ennek megfelelően a szülő, törvényes képviselő kérelmére a nyári szünetben, Nagyvenyimi Nefelejcs Óvodában jogviszonnyal rendelkező gyermekek esetében 2017. augusztus 1-től 2017. augusztus 31-ig, minden más 5 hónapos kortól 18 éves korig terjedő gyermek esetében 2017. július 4-től 2017. július 31-ig biztosítja a jogosultak számára a déli meleg főétkezést. 

Az étel biztosítására elvitel formájában kerül sor. Átvételének helyszíne:

  • 2017. július 4-től 2017. július 31-ig: Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda
  • 2017. augusztus 1-től 2017. augusztus 31-ig: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

Ezúton is felhívjuk azon ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek szüleit és törvényes képviselőit, hogy a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítását legkésőbb 2017. június 16-án 12.00 óráig az önkormányzat ügyfélszolgálatán bejelenteni szíveskedjenek.

Felhívjuk a szülők, törvényes képviselők figyelmét arra, hogy amennyiben gyermekük hátrányos helyzetének, vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását eddig még nem kérték, arra a Polgármesteri Hivatalban továbbra is lehetőségük van, ezáltal jogosulttá válhatnak többek között az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére is.

Tájékoztatjuk a szülőket és törvényes képviselőket, hogy az igényléshez szükséges nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szükség esetén segítséget nyújtanak.

Kérjük az igénylőket, hogy a szünidei gyermekétkezés ideje alatt szíveskedjenek előre jelezni, ha az előzetes nyilatkozat ellenére valamely napon az étel elvitelének lehetőségével nem tudnak élni. Tájékoztatjuk a szülőket és törvényes képviselőket, hogy amennyiben a gyermek előre nem látható betegsége vagy egyéb ok akadályozza a részére biztosított étel elvitelét, a szülő, törvényes képviselő által megbízott személy azt a gyermek részére elviheti, ha erre nem kerül sor, az étel másik a szünidei gyermekétkeztetésre jogosult gyermek számára kerül átadásra.

Takácsné dr. Gécs Anita - jegyző2017 május 15 hétfő - 11:42:42 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Madarak és fák napja
2017 május 11 csütörtök - 21:55:22 | kategória: Nagyvenyim - kultúra | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Emlőszűrés DunaújvárosbanA Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a mobil szűrőkamion májusban Dunaújvárosban várja a meghívóval rendelkező hölgyeket.
 
A mobil szűrőkamion munkatársai Dunaújvárosban hétfőtől péntekig 9:00-15:30 között végeznek vizsgálatokat.

Az emlőszűrő kamion telefonszáma: 06-20/456-4256


2017 május 11 csütörtök - 21:48:49 | kategória: Nagyvenyim - egészségügy | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Oldal:  [1] 2

Archívum