KözmeghallgatásM E G H Í V Ó

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete

közmeghallgatást 

tart a Kossuth Lajos Általános Iskolában

2017.  február  7-én 17.00 órai kezdettel.

Napirend:

 1. Tájékoztató Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének várható teljesítéséről.
 2. Tájékoztató Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2017. évi  költségvetés fő számairól. 
Vargáné Kaiser Katalin polgármester


2017 január 31 kedd - 22:27:44 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Áramszünet NagyvenyimenTisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében és üzemzavar megelőzése céljából

2017. február 10-én 9 órától várhatóan 15 óráig

Nagyvenyim: Móricz Zsigmond u., Búzavirág u., Pipacs u., József Attila u., Rétsor u., Ady Endre u. 2-től 18/A-ig, 3-tól 11-ig (Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Ady E. u. 2.), Kölcsey Ferenc u., Bocskai u., Munkácsy Mihály u.,Boróka u., Határvölgyi u. területén, Fő u. páratlan oldalán 15-29-ig

2017. február 15-én 9 órától várhatóan 15 óráig

 Nagyvenyim: Móricz Zsigmond u., Búzavirág u., Pipacs u., József Attila u., Rétsor u., Ady Endre u. 2-18/A-ig, 3-11.sz.-ig, (Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Ady E. u. 2.)

áramszünet lesz.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését! A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat: www.eon.hu

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a túloldalon található helyileg illetékes régió telefonszámán várjuk.
 _________________________________________________

Gallyazási felhívás

Kérjük az Ingatlantulajdonosokat, -kezelőket és -használókat, hogy gondoskodjanak az ingatlanjaikat érintő, azokon áthaladó vezetékeket elérő vagy megközelítő fák és növényzet metszéséről, illetve eltávolításáról! Miért fordulunk Önhöz?
 • Mert a vezeték az Ön tulajdonában álló ingatlant érinti, keresztezi.
 • Mert a vezetéket az előírt távolságon belül megközelítő fák, növények vagy ezek ágainak visszavágása során szem előtt tudja tartani saját kertészeti, esztétikai szempontjait is.
 • Mert a vezetéket meghatározott távolságon belül érintő, megközelítő fák, növények élet- és balesetveszélyt, valamint áramszüneteket, feszültségingadozásokat okozhatnak.
A vezetékek biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírásokat a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartalmazza. Biztonság mindenekelőtt! Kérjük, hogy előzetesen jelentse be a munkavégzés tervezett időpontját az áramhálózati társaságnál, hogy az érintett vezetékszakaszokat a munka megkezdése előtt feszültségmentesíthessük! A bejelentés elmulasztásából és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért, károkért nem vállalunk felelősséget!
A bejelentést a következő telefonszámokon teheti meg:
 • Pécsi régióközpont: 06 72/ 500 084
 • Szekszárdi régióközpont: 06 74/ 505 700
 • Kaposvári régióközpont: 06 82/ 502 934
 • Nagykanizsai régióközpont: 06 93/ 503 500


2017 január 30 hétfő - 15:21:33 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Vetítéses élménybeszámoló
2017 január 26 csütörtök - 21:01:32 | kategória: Nagyvenyim - túra | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Ismételt felhívás ebösszeírásraAz állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. 

Tekintettel arra, hogy az ebösszeírás határideje 2017. január 15-én lejárt, kérem azon eb tulajdonosokat/tartókat, akik még nem tettek eleget a felhívásnak, azt soron kívül pótolni szíveskedjenek.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat rendelkezésre bocsátani. Az ebösszeírás céljából kérem a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az ebeikre vonatkozó adatokat az Önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek. 

Az adatlap kitölthető elektronikus úton a http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu oldalon. Lehetőség szerint kérjük ennek használatát.

A kitöltött adatlap benyújtható továbbá:

 • személyesen: ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán,
 • postai úton a Polgármesteri Hivatal számára címezve (2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.)

Az ebösszeíró adatlap elérhető:

 • a http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu oldalon, 
 • letölthető a www.nagyvenyim.hu honlapról, vagy
 • átvehető személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltéssel kapcsolatban a 25/506-218-as vagy a 25/507-460- as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok/Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok / ebtartók az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat (pl. elpusztulás, szaporulat) bejelenteni az Önkormányzat felé.

Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok / Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebet állatorvosnál megjelöltetni. 

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szerint az ebeket évente be kell oltatni veszettség ellen. A veszettség elleni védőoltást valamennyi szolgáltató állatorvos elvégezheti. Kérem a Tisztelt Ebtulajdonosokat/Ebtartókat, hogy amennyiben a veszettség elleni utolsó oltásra egy évnél régebben került sor, azt haladéktalanul pótolni szíveskedjenek.

Együttműködését köszönöm! 


Ebösszeíró adatlap - ebosszeiroadatlap.doc 


Komjátiné Mád Margit - címzetes főjegyző2017 január 26 csütörtök - 20:52:00 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


NAK - birtOKOSHogyan csökkenthetné mobilszámláját?

Hogyan kaphatna többet a pénzéért?

BIRTOKOS MOBIL
az agrárkapcsolat

tájékoztató anyag - birtokosmobil.pdf 


2017 január 26 csütörtök - 20:41:37 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Felhívás!Tisztelt Őstermelők!

2017. március 20-a az őstermelői igazolványok érvényesítésének határideje.  A hatályos igazolványok érvényességének feltétele minden adóévre vonatkozóan az értékesítési betétlap kiállítása. Az őstermelői igazolványok csak az aktuális évre kiadott értékesítési betétlappal együtt érvényesek. A betétlap kiállítása az új típusú kártyaalapú őstermelői igazolványokra is vonatkozik. A március 20-ig terjedő ügyintézési határidő betartása azért is fontos, hogy az őstermelő igazolványa és a hozzá tartozó értékesítési betétlap a szabályoknak megfelelően 2017. január 1-től biztosítsa a folyamatos őstermelői státuszt, illetve tételes költségelszámolás adózási módnál a költségszámlák év elejétől történő elszámolhatóságát.

Kérjük Önöket, hogy minél előbb keressék fel a falugazdászt ügyintézés céljából!2017 január 26 csütörtök - 20:20:43 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Kultúra napja Nagyvenyimen Corbisier Kim kiállításával
2017 január 19 csütörtök - 18:23:03 | kategória: Nagyvenyim - kultúra | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Fogászati rendelés szünetelA fogászati rendelés
2017. január 22-től január 27-ig
szabadság miatt szünetel. 

Sürgős esetben helyettesítés:

Dr. Gátszegi Tamás
Dunaújváros, Petőfi S. u. 1.
hétfő:   13-18 óráig
kedd:    13-18 óráig
szerda: 13-18 óráig

Dr. Dénes Judit
Dunaújváros, Október 23. tér 2. fsz. 1.
csütörtök: 7.30-13 óráig
péntek:    11-15 óráig.2017 január 18 szerda - 09:21:39 | kategória: Nagyvenyim - egészségügy | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Egyenlő Bánásmód Hatóság - február


 


Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,ha 

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiségi vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

vallási-
vagy világmeggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/ 960-2657, eva.drszatmari@gmail.com

vagy
hétköznapokon 9:00 és 14:00 között a 0622/333-460-as telefonszámon


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2017.02.01. szerda 11:30-15:30 
2017.02.15. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2017.02.08. szerda 11:30-15:30

Rácalmás Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. tel: +36 25/517 850
2017.02.22. szerda 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!2017 január 18 szerda - 08:59:51 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Hajrá Nagyvenyim, hajrá Nagyvenyimi Néptáncegyüttes!


Szavazásra, játékra buzdítjuk olvasóinkat, a Nagyvenyimi Néptáncegyüttest szeretnénk közösségi oldalon leadott egyszerű tetszésnyilvánítással minél kedvezőbb helyzetbe hozni, ha lehet, akár meg is nyerhetik a felajánlott 100 ezer forintot. Mi más is lehetne a cél, mint megnyerni.

Mi is a teendő?

Mivel ez a "vetélkedő", a facebook oldalán van, nem árt, ha be tudunk lépni, és megkeresni a Néptáncosok kellékboltjának oldalát, ahol a játékban szereplő néptáncosok képei között ki kell keresni a Nagyvenyimi Táncegyüttes képét (fenti kép), majd egy határozott mozdulattal bökjünk rá a TETSZIK gombra.
További teendőnk nincs, január 6-án este 10 óráig lehet a szavazást érdemben befolyásoló szavazatunkat leadni, azaz "lájkolni" a képet, bízunk benne, hogy a szoros eredmény ellenére a venyimi csapat fog jobban örülni.

Nagyon megérdemlik!

https://www.facebook.com/neptancosok.kellekboltja/

A résztvevők képeinek albumában (keresd ezt a képet!):2017 január 04 szerda - 09:38:26 | kategória: Nagyvenyim - kultúra | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Oldal:  [1] 2

Archívum