Vetítéses élménybeszámoló
2017 január 26 csütörtök - 21:01:32 | kategória: Nagyvenyim - túra | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Ismételt felhívás ebösszeírásraAz állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. 

Tekintettel arra, hogy az ebösszeírás határideje 2017. január 15-én lejárt, kérem azon eb tulajdonosokat/tartókat, akik még nem tettek eleget a felhívásnak, azt soron kívül pótolni szíveskedjenek.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat rendelkezésre bocsátani. Az ebösszeírás céljából kérem a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az ebeikre vonatkozó adatokat az Önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek. 

Az adatlap kitölthető elektronikus úton a http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu oldalon. Lehetőség szerint kérjük ennek használatát.

A kitöltött adatlap benyújtható továbbá:

  • személyesen: ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán,
  • postai úton a Polgármesteri Hivatal számára címezve (2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.)

Az ebösszeíró adatlap elérhető:

  • a http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu oldalon, 
  • letölthető a www.nagyvenyim.hu honlapról, vagy
  • átvehető személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltéssel kapcsolatban a 25/506-218-as vagy a 25/507-460- as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok/Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok / ebtartók az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat (pl. elpusztulás, szaporulat) bejelenteni az Önkormányzat felé.

Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok / Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebet állatorvosnál megjelöltetni. 

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szerint az ebeket évente be kell oltatni veszettség ellen. A veszettség elleni védőoltást valamennyi szolgáltató állatorvos elvégezheti. Kérem a Tisztelt Ebtulajdonosokat/Ebtartókat, hogy amennyiben a veszettség elleni utolsó oltásra egy évnél régebben került sor, azt haladéktalanul pótolni szíveskedjenek.

Együttműködését köszönöm! 


Ebösszeíró adatlap - ebosszeiroadatlap.doc 


Komjátiné Mád Margit - címzetes főjegyző2017 január 26 csütörtök - 20:52:00 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


NAK - birtOKOSHogyan csökkenthetné mobilszámláját?

Hogyan kaphatna többet a pénzéért?

BIRTOKOS MOBIL
az agrárkapcsolat

tájékoztató anyag - birtokosmobil.pdf 


2017 január 26 csütörtök - 20:41:37 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Felhívás!Tisztelt Őstermelők!

2017. március 20-a az őstermelői igazolványok érvényesítésének határideje.  A hatályos igazolványok érvényességének feltétele minden adóévre vonatkozóan az értékesítési betétlap kiállítása. Az őstermelői igazolványok csak az aktuális évre kiadott értékesítési betétlappal együtt érvényesek. A betétlap kiállítása az új típusú kártyaalapú őstermelői igazolványokra is vonatkozik. A március 20-ig terjedő ügyintézési határidő betartása azért is fontos, hogy az őstermelő igazolványa és a hozzá tartozó értékesítési betétlap a szabályoknak megfelelően 2017. január 1-től biztosítsa a folyamatos őstermelői státuszt, illetve tételes költségelszámolás adózási módnál a költségszámlák év elejétől történő elszámolhatóságát.

Kérjük Önöket, hogy minél előbb keressék fel a falugazdászt ügyintézés céljából!2017 január 26 csütörtök - 20:20:43 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Archívum