A jövő héten megkezdődik a parlagfüves területek légi felderítése


A Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársai a jövő héten megkezdik a parlagfüves területek helikopteres felderítését, amelynek folytatására augusztus végén kerül sor. A légi felderítés során a megye mezőgazdasági területeinek túlnyomó többségét ellenőrzik a szakemberek.
A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek feladata minden év július 1-e után a parlagfű virágbimbó kialakulásának megakadályozása. Nagyon fontos, hogy ezt az állapotot fenn kell tartani a tenyészidőszak végéig, ezért is történik a légi felderítés két lépcsőben.
Az elmúlt évi felderítések során a megye parlagfű fertőzöttsége a korábbiaknál kedvezőbb képet mutatott. A szakemberek bíznak a földhasználók hozzáállásában, és abban, hogy ez a tendencia az elmúlt héten lehullott jelentős mennyiségű csapadék ellenére is fennmarad.

Székesfehérvár, 2016. július 20.2016 július 26 kedd - 16:00:02 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Mi újság Nagyvenyimen?


Már weboldalunkon is olvasható  a Mi újság Nagyvenyimen? című önkormányzati kiadvány júliusi lapszáma.

Legfrissebb szám: 2016 július - 201607.pdf 


Tartalom:

Az Év Pedagógusa
PünkösdiDalostalálkozó
Akikre büszkék vagyunk
Óvodai hírek
A Művelődési Ház hírei
Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója
Boldogságprogram ...
A Kötögetők és a ...

2. o.
9. o.
10-11. o.
12-13. o.
14-15. o.
16. o.
17. o.
18. o.
19. o.2016 július 21 csütörtök - 08:23:00 | kategória: Nagyvenyim - hírek | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


FALUNAP 2016


Sok szeretettel várjuk idén is Falunapi rendezvényeinkre, melyek már augusztus 5-én elkezdődnek. 


Nagyobb méretben - kattintson a képre!


A Falunap fellépőinek bemutatását a Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
oldalán lehet követni.

http://muvhaz.nagyvenyim.hu/

Jó szórakozást kívánunk!2016 július 19 kedd - 10:45:22 | kategória: Nagyvenyim - kultúra | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Egyenlő Bánásmód Hatóság - augusztus


 


Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,ha 

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiségi vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

vallási-
vagy világmeggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/ 960-2657, eva.drszatmari@gmail.com

vagy
hétköznapokon 9:00 és 14:00 között a 0622/333-460-as telefonszámon


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)
2016.08.03. szerda 11:30-15:30
2016.08.17. szerda 11:30-15:30 
2016.08.24. szerda 11:30-15:30

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2016.08.10. szerda 11:30-15:30 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. fszt. tel: +36 25/544-118
2016.08.31. szerda 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!2016 július 19 kedd - 10:25:11 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Véradás az iskolában
2016 július 12 kedd - 07:46:24 | kategória: Nagyvenyim - egészségügy | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Álláslehetőség
2016 július 06 szerda - 20:13:07 | kategória: Nagyvenyim - oktatás | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Pályázati felhívásNagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában lévő lakótelkek adásvétel útján történő értékesítésére az alábbiak szerint:

 1. a pályázat kiírójának neve, székhelye:
  Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.), képviseli: Vargáné Kaiser Katalin polgármester
 2. az értékesítésre kínál ingatlanok megnevezése, fekvése, helyrajzi száma, egyéb jellemzői:

  Nagyvenyim, belterület:

  Táncsics Mihály utca:

  a) 1407/2 hrsz alatt felvett 919 m2 nagyságú”kivett beépítetlen terület”
  b) 1407/3 hrsz alatt felvett 916 m2 nagyságú”kivett beépítetlen terület”
  c) 1407/4 hrsz alatt felvett 915 m2 nagyságú”kivett beépítetlen terület”
  d) 1407/5 hrsz alatt felvett 916 m2 nagyságú”kivett beépítetlen terület”

  Az értékesítésre kínált ingatlanok villany, víz, gáz és szennyvízcsatorna közművel ellátottak, tehermentesek.

  Az ingatlanok beépítési módja: Nagyvenyim nagyközség építési szabályzata szerinti, Lke  jelű kertvárosias lakóövezet.

  A pályázatokat az adott ingatlanra vonatkozó, jeligével, ellátott zárt borítékban lehet benyújtani:
  „Táncsics 1407/2”
  „Táncsics 1407/3”
  „Táncsics 1407/4”
  „Táncsics 1407/5”

  A legalacsonyabb induló ár: az adott helyrajzi számhoz tartozó terület nagysága szorozva a képviselő-testület 39/2010.(IV.06.) önkormányzati határozatában meghatározott 4.200.-Ft/m2 árral.
 3. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
  a) a pályázó nevét, címét,
  b) a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait,
  c) a megajánlott vételárat, annak teljesítenek módját, határidejét.
 4. Pályázati feltételek:
  a) a pályázat elbírálási szempontja a megajánlott vételár,
  b) az ingatlan értékesítése a pályázat alapján legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére történik,
  c) az Önkormányzat eredményes pályázat esetén a nyertes pályázóval a döntést követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.
  d) az Önkormányzat a vételár teljes kifizetéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár meghatározott időre történő  meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolható elállás jogát.
  e) az ingatlan birtokbaadására a legkorábban az adásvételi szerződésvételár kifizetését követően kerülhet sor.
  f) a tulajdonjog változás ingatlan nyilvántartásban történő átvezetése a kötelezettsége és költsége. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek és illeték a vevő terhelik.
 5. A pályázat benyújtásának határnapjai:

  határideje:
  2016. szeptember  8.
                     2016. szeptember 25.
                     2016. október 20.
                     2016. november 24.

  helye:  
  Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárság 2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.

  módja:
        postai úton vagy személyesen

  A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre megérkezik.
 6. A pályázat bontásának:

  időpontja:
  a pályázat benyújtásának napját követő nap 9. óra
  helye: Községháza Tanácskozó terme (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.)

  A pályázat bontása külön meghívó nélkül, a megjelent pályázók jelenlétében történik.
 7. A  pályázatban tett ajánlati ár megváltoztatására nyitva álló idő, a pályázatok bontását követően, legkésőbb a pályázat benyújtásának napját követő hét első munkanap 12 óra.
 8. A pályázat eredményének megállapítása:
  A pályázatokat Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázat benyújtásának napját követő első képviselő-testületi ülésén bírálja el.
Az eljárás nyertese a legmagasabb vételárat ajánló pályázó.

A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni. A szerződés elkészítéséről a kiíró gondoskodik.

Amennyiben a nyertes pályázó határidőn belül nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy visszavonja vételi szándékát, úgy a kiíró döntése alapján helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Nagyvenyim Nagyközség Polgármesterénél lehet személyesen (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.), vagy telefonon a 25/507-460 telefonszámon.

A pályázatot kiíró Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata jelen pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indoklás nélkül visszavonhatja, továbbá az ajánlatok megismerését követően indoklás nélkül érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilváníthatja.


2016 július 05 kedd - 20:33:28 | kategória: Nagyvenyim - pályázat | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Oldal:  [1] 2 3 ... 101 102 103

Archívum

Egyenlő Bánásmód Hatóság - július admin @ (júl 05 : 20:14) (Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)
A magyar egészségügy napja admin @ (jún 29 : 14:49) (Nagyvenyim - egészségügy)
KÖZTISZTVISELŐK NAPJA admin @ (jún 29 : 14:38) (Nagyvenyim - hírek)