Gyereknap 2016
2016 május 31 kedd - 09:18:13 | kategória: Nagyvenyim - kultúra | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat2016. évi változások a szervezet életében

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati, önkormányzati és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében, továbbá az MNVH szolgáltatásainak széles körben történő hozzáférhetővé tétele.
2014-től új programozási időszak kezdődött az Európai Uniós támogatásokban, Vidékfejlesztési Program (VP) néven Magyarország kormánya új támogatási programot indított el a vidék felzárkóztatására. Ezek a változások a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezetére is hatással voltak, így többek között átalakult szervezetünk és megfrissülve, új arculattal és lendülettel csatlakozott ezekhez a változásokhoz.
Megújultak szolgáltatásaink is: elindult Facebook oldalunk, látványos eredmény továbbá, hogy az új arculathoz igazodva elindult az MNVH honlapja, amely továbbra is a www.mnvh.eu hivatkozással érhető el.

Fontos változás, hogy egyszerűsödött a regisztráció folyamata és a projektötleti felhívásokat kezelő felület is. Várhatóan a tavasszal meghirdetésre kerül a helyi fórumok, események szervezésére vonatkozó projektötleti felhívásunk, melyre várjuk regisztrált partnereink ötleteit. A továbbiakban a regisztrációval rendelkező partnerek lesznek jogosultak projektötlet benyújtására, tehát ha még nem regisztrált, akkor ezt érdemes mielőbb elvégeznie. A 11/2016. (IV.26.) MvM rendelet, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szabályozó új rendelet, s amelyhez igazodva új Cselekvési Terv elkészítése vált indokolttá. Ebben megfogalmazzuk, hogy a szervezetünk milyen feladatokat és célokat kíván megvalósítani ebben a ciklusban.
A rendelet értelmében újjá alakul az MNVH Tanács és Elnöksége is.

Az MNVH területi felelős hálózata továbbra is működik, munkatársaim minden megyében elérhetőek, ezzel is szeretnénk Önhöz még közelebb vinni a szolgáltatásainkat és segítségünket.

Keressenek bizalommal!

Kutai Tibor
MNVH Fejér megyei területi felelős

AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
MINISZTERELNÖKSÉG
H-6000 KECSKEMÉT, IPOLY U. 1/A.
TEL: +36-30 6129875
E-MAIL: mnvh.fejermegye@me.gov.hu
www.szechenyi2020.hu2016 május 27 péntek - 21:33:29 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSRŐL!Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dunanett Kft. a közszolgáltatás keretén belül havi rendszerességgel zöldhulladék gyűjtő járatokat indít.
A hulladék gyűjtése kizárólag a szolgáltató által biztosított zsákokban történhet.A zsákba csak és kizárólag kertekből, parkokból származó zöldhulladék kerülhet (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb fűrészpor, faforgács). Az ágak, gallyak csak aprítva kerülhetnek a zsákba.

Zsákok átvehetők a Dunanett Kft. az ügyfélszolgálatán. (Dunaújváros, Budai N., A. út 2.)

Nyitva tartási idő:
  • Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30-14:30
  • Kedd: 8:00-12:00 és 12:30-14:30
  • Szerda: 7:00-19:00
  • Csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-14:30
  • Péntek: zárva
A zsákok átvételéhez szükséges dokumentumok:
  • személyazonosító igazolvány
  • lakcímkártya
  • adókártya
  • utolsó közszolgáltatási díj befizetését igazoló csekk vagy átutalási bizonylat
ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK 2016. ÉVBEN NAGYVENYIM TERÜLETÉRŐL:

május 28., június 25., július 30., augusztus 27., szeptember 24., október 29., november 26., december 17.

 Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata


2016 május 22 vasárnap - 18:49:56 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Nevezd el a művelődési házat és könyvtárat


épül a könyvtár - Pásztor Máté képe
további képek az építkezésről

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Művelődési ház és könyvtár elnevezésére

A pályázat célja: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata által megvalósított  Művelődési ház és a könyvtár épületének elnevezése.„Nevezd el a  művelődési házat és könyvtárat” – felhívással az önkormányzat célja az, hogy az intézményekhez méltó elnevezést találjon.Várunk minden kreatív, az épület és a benne folyó munka fontosságához méltó ötletet.

Pályázhatnak: magánszemélyek és a településen lévő civil szervezetek

Pályázat jellege: nyílt

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot adatlapon kell benyújtani, mely igényelhető a könyvtárban, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.nagyvenyim.hu)
A pályázatot zárt borítékban „Nevezd el a művelődési házat és könyvtárat” szövegrésszel kérjük benyújtani.

A pályázat leadásának helye: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata   2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.

A pályázat beérkezésének határideje: 2016.  június 16.  16.00 óra  (csütörtök)

A pályázat értékelése, elbírálása: A  képviselő-testület  2016. június 24-i ülésén, a pályázati adatlapok alapján történik.

Eredményhirdetés: a Képviselő- testület 2016. június 24-i  ülésén.

Pályázati adatlap könyvtár elnevezésére:
konyvtar_elnevezes_palyazati_adatlap.doc 

A nyertes pályázók jutalomban részesülnek! 


2016 május 22 vasárnap - 18:31:16 | kategória: Nagyvenyim - pályázat | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Élménybeszámoló2016 május 18 szerda - 19:34:23 | kategória: Nagyvenyim - kultúra | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Pályázati felhívás lakótelkek értékesítésérePályázati felhívás

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában lévő lakótelkek adásvétel útján történő értékesítésére az alábbiak szerint:

1. a pályázat kiírójának neve, székhelye:
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.), képviseli: Vargáné Kaiser Katalin polgármester

2. az értékesítésre kínál ingatlanok megnevezése, fekvése, helyrajzi száma, egyéb jellemzői:
Nagyvenyim, belterület:
Erdősor: 97/44  hrsz alatt felvett 932 m2 nagyságú”kivett beépítetlen terület”
Táncsics Mihály utca:

a) 1407/2 hrsz alatt felvett 919 m2 nagyságú” kivett beépítetlen terület”
b) 1407/3 hrsz alatt felvett 916 m2 nagyságú” kivett beépítetlen terület”
c) 1407/4 hrsz alatt felvett 915 m2 nagyságú” kivett beépítetlen terület”
d) 1407/5 hrsz alatt felvett 916 m2 nagyságú” kivett beépítetlen terület”
e) 1407/6 hrsz alatt felvett 916 m2 nagyságú” kivett beépítetlen terület

Az értékesítésre kínált ingatlanok villany, víz, gáz és szennyvízcsatorna közművel ellátottak, tehermentesek.
Az ingatlanok beépítési módja: Nagyvenyim nagyközség építési szabályzata szerinti, Lke  jelű kertvárosias lakóövezet.

A pályázatokat az adott ingatlanra vonatkozó, jeligével, ellátott zárt borítékban lehet benyújtani:
 „Erdősor 97/44”
„Táncsics 1407/2”
„Táncsics 1407/3”
„Táncsics 1407/4”
„Táncsics 1407/5”
„Táncsics 1407/6”

A legalacsonyabb induló ár: az adott helyrajzi számhoz tartozó terület nagysága szorozva a képviselő-testület 39/2010.(IV:06.) önkormányzati határozatában meghatározott 4.200.-Ft/m2 árral.

3. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, címét,
b) a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait,
c) a megajánlott vételárat, annak teljesítenek módját, határidejét.

4. Pályázati feltételek:

a) a pályázat elbírálási szempontja a megajánlott vételár,
b) az ingatlan értékesítése a pályázat alapján legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére történik,
c) az Önkormányzat eredményes pályázat esetén a nyertes pályázóval a döntést követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.
d) az Önkormányzat a vételár teljes kifizetéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolható elállás jogát.
e) az ingatlan birtokbaadására a legkorábban az adásvételi szerződés szerinti vételár megfizetését követően kerülhet sor.
f) a tulajdonjog változás ingatlan nyilvántartásban történő átvezetése az eladó kötelezettsége és költsége. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek és illeték a vevő terhelik.

5. A pályázat benyújtásának:
határideje:
2016. május 26. 16.00 óra
helye:       Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárság, 2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.
módja:       postai úton vagy személyesen

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre megérkezik.

6. A pályázat bontásának:
időpontja: 2016. május 27. 9.00 óra
helye:      Községháza Tanácskozó terme (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.)

A pályázat bontása külön meghívó nélkül, a megjelent pályázók jelenlétében történik.

7. A  pályázatban tett ajánlati ár megváltoztatására nyitva álló idő, a pályázatok bontását követően, legkésőbb 2016. május 30-án 12.00 óra,

8. A pályázat eredményének megállapítása:
A pályázatokat Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 31-i ülésén bírálja el.

Az eljárás nyertese a legmagasabb vételárat ajánló pályázó.

A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni. A szerződés elkészítéséről a kiíró gondoskodik.

Amennyiben a nyertes pályázó határidőn belül nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy visszavonja vételi szándékát, úgy a kiíró döntése alapján helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Nagyvenyim Nagyközség Polgármesterénél lehet személyesen (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.), vagy telefonon a 25/507-460 telefonszámon.

A pályázatot kiíró Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata jelen pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indoklás nélkül visszavonhatja, továbbá az ajánlatok megismerését követően indoklás nélkül érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilváníthatja.2016 május 10 kedd - 07:10:29 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Pünkösdi dalostalálkozó
2016 május 04 szerda - 06:16:01 | kategória: Nagyvenyim - kultúra | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Oldal:  [1] 2 3 ... 99 100 101

Archívum

Egyenlő Bánásmód Hatóság - május admin @ (máj 04 : 06:05) (Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)
Állásbörze admin @ (máj 04 : 05:57) (Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)
Anyák napja admin @ (ápr 26 : 12:53) (Nagyvenyim - kultúra)